Verkstaden

Konserveringsverkstaden ligger på den skånska sidan av Öresund. Här finns full
utrustning med verktyg, maskiner och analysapparatur speciellt anpassat för pappers- och bokbandsrestaurering.

I arbetet används reversibla metoder med godkända material och det läggs stor vikt vid att aktivt följa med i den senaste forskningen.

Grafisk Konservering verkstaden


© 2018 Kathleen Mühlen Axelsson