Skadeinventering

Företaget erbjuder skadeinventeringar och åtgärdsförslag för samlingar i arkiv och
magasin. Företaget utför även rådgivning kring passande förvaringsmaterial till museum och arkiv.

Företaget kan också utföra tillståndsbedömningar, råda kring hantering och klimat-
förhållanden för samlingar samt vara behjälplig vid katastrofer, t.ex. vid vattenskador i samband med översvämningar.


© 2017 Kathleen Mühlen Axelsson