Restaurering

Restaureringsåtgärder av skadat material kan t.ex. vara borttagning av tejp, utplaning,
retuschering, reducering av missfärgningar, lagning av trasiga bokband m.m.

Vanliga åtgärder inom pappersrestaurering är lagning av revor, utfyllnad av saknade delar samt laminering av sköra papper.


© 2017 Kathleen Mühlen Axelsson