Mätning av krympningstemperatur

Mätning av krympningstemperatur (hydrotermisk stabilitet) är en metod som används
inom pergament- och läderkonservering.

Ibland kan kollagenfibrerna i pergament och läder vara så pass nedbrutna att en kortvarig fuktig behandling (t.ex. tillförande av klister i samband med en lagning) är tillräckligt för att orsaka krympningar av föremålet redan i rumstemperatur. En sådan krympning är
destruktiv och inte reversibel. Därför bör mätning av krympningstemperaturen alltid
utföras på pergament- och läderföremål innan en eventuell restaurering genomförs.
Metoden är mikrodestruktiv vilket innebär att det räcker med att testa ett fåtal fibrer från föremålet.

Företaget erbjuder mätning av krympningstemperatur med micro hot table-metoden (MHT) åt externa kunder. Denna tjänst riktar sig främst åt konservatorer, museer,
institutioner, arkiv, forskare m.m. som själva inte har tillgång till tekniken. Företaget
arbetar med den senaste utrustningen och processen spelas in på digital film. I tjänsten ingår en full analysrapport över föremålets hydrotermiska tillstånd samt den digitala
filmen på DVD.

Kontakta mig för mer information.

Se nedan för exempel:

I filmen nedan testas fibrer från en gyllenlädertapet från 1600-talet. Läderföremålet är
väldigt nedbrutet och fibrerna har en mycket låg krympningstemperatur på 27,5° C:

I följande film visas fibrer från ett nytt kalvpergament med en krympningstemperatur på 55,7° C:


© 2017 Kathleen Mühlen Axelsson