Konservering

Förebyggande åtgärder – preventiv konservering – har för avsikt att förhindra framtida skador samt att stoppa pågående nedbrytning. Preventiva konserveringsåtgärder kan t.ex. vara remontering av grafiska blad, utbyte av dåliga emballage till syrafria material samt   sanering av mögelskadade dokument.


© 2017 Kathleen Mühlen Axelsson