CV

Jag har en åttaårig utbildning från Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering (KADK) i Köpenhamn:

2001:    Bachelor i Konserverings- och restaureringsvetenskap (BSc.) från Grafisk linje
2010:    Master i Konserverings- och restaureringsvetenskap (MSc.)
2014:    Philosophiae doctor med avhandling “Oxidative and hydrolytic degradation of
collagen in parchment”

Jag har även studerat Konstvetenskap samt Bokhistoria vid Lunds Universitet.

Mina specialintressen är pergament, pappersframställning, illuminering och bläck,
historiska konstnärs- och hantverkstekniker samt materialanalyser.

Tidigare anställningar har bl.a. varit som chef för Bokbinderi- och Konserverings-
enheten på Landsarkivet i Lund och som projektledare på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Jag har också under flera år arbetat som vetenskaplig medarbetare i olika forskningsprojekt på Konservatorskolen (KADK) i Köpenhamn samt som medarrangör och workshop-lärare på åtskilliga IDAP-kurser (Improved Damage Assessment of Parchment) runtom i Europa.

Jag har bl.a. utfört kunduppdrag åt:
Centre for Thermal Methods & Conservation Science, University of London
The Metropolitan Museum of Art, New York
Danmarks Kunstbibliotek, Köpenhamn

Jag är ordinarie medlem i följande yrkesorganisationer:

  • E.C.C.O.    (European Confederation of Conservator-Restorers´ Organisations)
  • IADA           (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren
  • ICOM          (International Council of Museums)
  • IPH              (International Association of Paper Historians)
  • NKF-DK     (Nordisk Konservatorforbund Danmark)
  • NKF-S        (Nordiska Konservatorförbundet Sverige)
  • NPH            (Nordisk Pappershistorisk Förening)

För mer information samt publikationslista, besök min profil på ResearchGate


© 2018 Kathleen Mühlen Axelsson